california roll

( 6 reviews )

50.00€

california roll is a sushi roll with avocado + crab cakes + fried eggs, outside with shrimp eggs

california roll is a sushi roll with avocado + crab cakes + fried eggs, outside with shrimp eggs

5.0           6 reviews
100% | 6
0% | 0
0% | 0
0% | 0
0% | 0
california roll

Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho sản phẩm này! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.

Send actual photo

Only accept JPEG, JPG, PNG. Capacity not more than 2Mb per image

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

  • Filter:
  • All
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5