N1 tamago

( 11 reviews )

Contact

  • N1 tamago sushi, tamago nigiri,sushi egg
 
 
  • N1 tamago sushi, tamago nigiri,sushi egg
 
 
5.0           11 reviews
81.818181818182% | 9
18.181818181818% | 2
0% | 0
0% | 0
0% | 0
N1 tamago

Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho sản phẩm này! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.

Send actual photo

Only accept JPEG, JPG, PNG. Capacity not more than 2Mb per image

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

  • Filter:
  • All
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5