sake donsake don

( 7 reviews )

120.00€

Sliced raw salmon on top of sushi rice

Sliced raw salmon on top of sushi rice

5.0           7 reviews
100% | 7
0% | 0
0% | 0
0% | 0
0% | 0
sake donsake don

Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho sản phẩm này! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.

Send actual photo

Only accept JPEG, JPG, PNG. Capacity not more than 2Mb per image

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

  • Filter:
  • All
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5