unakyu maki

( 7 reviews )

50.00€

Japanese eel and cucumber sushi roll

Japanese eel and cucumber sushi roll

5.0           7 reviews
100% | 7
0% | 0
0% | 0
0% | 0
0% | 0
unakyu maki

Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho sản phẩm này! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.

Send actual photo

Only accept JPEG, JPG, PNG. Capacity not more than 2Mb per image

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

  • Filter:
  • All
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5